Trapidee trap

Keurmerken

 
FSC
 

FSC-CoC (Chain of Custody)

FSC is het keurmerk voor verantwoord bosbeheer (© 1996 Forest Stewardship Council A.C.). FSC is een internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. VIOS Trappen is FSC-CoC-gecertificeerd onder nummer SKH-COC-000016.

 
Keurhout
 

Keurhout

Keurhout toetst lokale, regionale of internationale certificaten voor duurzaam bosbeheer of legale herkomst, afgegeven voor specifieke bosgebieden (forest management unit FMU) en hun verwerkingsketen (CoC) in productielanden. VIOS Trappen is lid van Keurhout, met deelnemersnummer 0184.

 
KOMO
 

KOMO

De KOMO-kwaliteitsverklaring is hét baken van zekerheid en kwalitiet in de bouwwereld. Werken met KOMO-gecertificeerde leveranciers verzekert opdrachtgevers dat bouwproducten of -processen voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en andere overheids- en markteisen. VIOS Trappen bezit het KOMO-attest 'Houten Trappen met nummer 20848/07.

 
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
 

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)

De NBvT behartigt de belangen van ongeveer 250 timmer-, trappen en -deurenfabrieken. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkelingen van het bouwen in en met hout door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van de kwaliteit voor de leden van de NBvT. VIOS Trappen is lid van de NBvT.

 
VCA keurmerk
 

VCA

VCA staat voor 'Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers'. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem van veiligheid, gezondheid en milieu. VIOS Trappen is VCA-gecertificeerd onder nummer NCK.2010.601.VCA.

 

Nieuws

Onze dealers

14 juli 2016

  Het hele traject rondom particulieren wordt behartigd door onze dealers. Zelfstandige bedrijven waar wij mee samenwerken. Hieronder de contactgegevens van onze... lees meer

Alles komt samen bij VIOS Trappen

2 december 2014

Trapidee is een onderdeel van trappenproducent Vios Trappen. In de afgelopen jaren hebben verschillende fusies ons gebracht waar we nu zijn. Een trappenfabrikant met... lees meer