Trapidee trap

Disclaimer

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op www.trapidee.nl berusten bij VIOS Trappen. Alle rechten van namen en logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TRAPIDEE informatie (teksten, beelden en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar TRAPIDEE mag wel. Het liefst met de URL http://www.trapidee.nl/.
TRAPIDEE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van en publicatie van onderdelen op deze website.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, voor persoonlijk en commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. TRAPIDEE aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat TRAPIDEE zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan TRAPIDEE niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

TRAPIDEE beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. TRAPIDEE kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door TRAPIDEE niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. TRAPIDEE wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. TRAPIDEE aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

On line communicatie
Berichten die u stuurt aan TRAPIDEE per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. TRAPIDEE adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan TRAPIDEE te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan TRAPIDEE per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
TRAPIDEE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt TRAPIDEE geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan TRAPIDEE wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van VIOS Trappen.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
TRAPIDEE behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Trapidee.nl maakt gebruik van Mouseflow om de gebruikerservaring te verbeteren. Gegevens binnen Mouseflow zijn volledig anoniem

 

 

Nieuws

Onze dealers

14 juli 2016

  Het hele traject rondom particulieren wordt behartigd door onze dealers. Zelfstandige bedrijven waar wij mee samenwerken. Hieronder de contactgegevens van onze... lees meer

Alles komt samen bij VIOS Trappen

2 december 2014

Trapidee is een onderdeel van trappenproducent Vios Trappen. In de afgelopen jaren hebben verschillende fusies ons gebracht waar we nu zijn. Een trappenfabrikant met... lees meer

Klanten zeggen

Familie te ter Aar

5 maart 2015

Ik wilde u alleen even laten weten dat wij echt super blij zijn met onze nieuwe trap! Hij past echt op de millimeter en ook de plaatsing was super geregeld. Echt top!  ...

Familie te Rotterdam

2 februari 2015

De bekleding op onze trap was echt aan vervanging toe. We hebben ervoor gekozen om onze trap te laten bekleden met echt houtfineer. Het is SCHITTEREND geworden. Trapidee...